HƯỚNG DẪN MUA THẺ CÀO TỰ ĐỘNG (MIỄN PHÍ)

App/web thì vào mục "Mua Thẻ" sau đó chọn loại card, mệnh giá card và số lượng card muốn mua. Sau đó web sẽ hiện giá tiền bạn phải thanh toán. Nếu đồng ý mua bán ấn vào "THANH TOÁN" Web sẽ tự động trả kết quả cho bạn

* Trường hợp 1: Bạn có số dư trong app/web thì vào mục "Mua Thẻ" sau đó chọn loại card, mệnh giá card và số lượng card muốn mua. Sau đó web sẽ hiện giá tiền bạn phải thanh toán. Nếu đồng ý mua bán ấn vào "THANH TOÁN" Web sẽ tự động trả kết quả cho bạn

Đổi Thẻ Ngay có đầy đủ các loại card mệnh giá từ 10k - 5m của thẻ điện thoại cũng như thẻ game

* Trường hợp 2: Nếu bạn chưa có tiền trong web hãy nạp tiền theo hưỡng dẫn sau:

B1: Chọn Nạp tiền

B2: Nhập số tiền muốn nạp và phương thức nạp  (ATM/ MOMO/ TCSR/TSR/AZ)

B3: Chuyển tiền theo số tài khoản và nội dung nạp tiền web cung cấp chờ trong vòng 1 phút hệ thống sẽ tự động cộng số dư tỷ lệ 1:1 (Ví dụ nạp 100k ATM sẽ nhận 100k)

Lưu ý: - Bank tiền ATM, MOMO nạp tự động cộng số dư vào tài khoản

- chuyển tiền phải có nội dung như web cung cấp nếu không hệ thống tự động sẽ không cộng số dư.

Chat hỗ trợ
Chat ngay
Chat hỗ trợ
Chat ngay