HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO WEB TỰ ĐỘNG (MIỄN PHÍ)

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO WEB TỰ ĐỘNG (MIỄN PHÍ)

B1: Chọn Nạp tiền

B2: Nhập số tiền muốn nạp và phương thức nạp  (ATM/ MOMO/ TCSR/TSR/AZ)

B3: Chuyển tiền theo số tài khoản và nội dung nạp tiền web cung cấp chờ trong vòng 30 phút hệ thống sẽ tự động cộng số dư tỷ lệ 1:1 (Ví dụ nạp 100k ATM sẽ nhận 100k)

Lưu ý: - Bank tiền ATM, MOMO nạp tự động cộng số dư vào tài khoản

- chuyển tiền phải có nội dung như web cung cấp nếu không hệ thống tự động sẽ không cộng số dư